Lisansüstü Uluslararası Öğrenci

 • ANA SAYFA
 • ÖĞRENCİ
 • LİSANSÜSTÜ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde Lisansüstü Eğitim

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde lisansüstü eğitim Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Eğitim Bilimleri ve Sağlık Bilimleri Enstitülerinde yürütülmektedir. Enstitülerimizdeki açık programlarda uluslararası öğrencilerin eğitim alabilme imkânları üniversitemiz yönetimi tarafından kolaylaştırılmıştır. Lisansüstü eğitimi almak isteyen uluslararası öğrenciler bu sayfadaki bilgileri kullanmak suretiyle lisansüstü programlara başvurabilir.

 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesindeki Enstitülerde Açık Bulunan Programların Listesi

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ (GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES)

PROGRAM

MA

PhD

TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE

  

HISTORY

  

BUSİNESS MANAGEMENT

  

ECONOMICS

  

FINANCE

 

 

PUBLIC ADMINISTRATION

 

 

PHILOSOPHY AND SCINCE OF RELIGION

 

 

BASIC ISLAMIC SCIENCES

 

 

BUSINES MANAGEMENT- NO THESİS

 

 

TURKISH MUSIC

 

 

 


FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (GRADUATE SCHOOL OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES)

 

      DEPARTMENTS

PROGRAM

MSc

Ph.D

Horticulture

Plant Protection

Biology

Bioengineering

Biosystems Engineering

Electrical and Electronic Engineering

Physics

Food Engineering

Geomatics Engineering

Civil Engineering

-

Chemistry

Mathematics

Mechatronic Engineering

Fishery Engineering

-

Field Crops

Agricultural Economy

Soil Science and Plant Nutrition

-

Animal Sciences

-EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (GRADUATE SCHOOL OF EDUCATIONALSCIENCES)

 

Master’s Degree

Ph.D

Computer Education and Instructional Technology

 

Guidance and Psychological Counseling

         

 

Educational Administration and Supervision

 

Science Education

 

Mathematics Education

 

Classroom Instruction Education

 

Social Sciences Education

 

Turkish Education

 


SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (GRADUATE SCHOOL OF HEALTH SCIENCES)

Programme

MS

PhD

Epidemiology

 

Emergency Medicine Nursing

 

Anatomy

 

Physical Education and Sports

 

Midwifery

 

Medical Biology

 

Medical Microbiology

 


Başvuru Koşulları

 1. Yüksek Lisans için;

 •  Lisans diplomasına sahip olmak
 •  Üniversitemizde yüksek lisans eğitimi almak isteyen uluslararası öğrencilerden başvuru esnasında dil şartı istenmez. Fakat bu öğrenciler en geç 4 (dört) yarıyıl sonuna kadar, TÖMER veya muadili resmî kurumlarca yapılan sınavlardan Türkçe bildiğine dair en az B2 düzeyinde bir belgeyi enstitülerine sunmak zorundadır. Yurt içi veya dışında lisans eğitim dili Türkçe olan programlardan mezun olan yabancı uyruklu öğrencilerde Türkçe dil şartı aranmaz.
 1. Doktora için;

 • Yüksek lisans diplomasına sahip olmak
 •  Üniversitemizde doktora eğitimi almak isteyen uluslararası öğrencilerden ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının herhangi birinden 55 puan alma şartı istenir. Aynı zamanda, bu öğrenciler en geç 4 (dört) yarıyıl sonuna kadar, TÖMER veya muadili resmî kurumlarca yapılan sınavlardan Türkçe bildiğine dair en az B2 düzeyinde bir belgeyi enstitülerine sunmak zorundadır. Yurt içi veya dışında yüksek lisans eğitim dili Türkçe olan programlardan mezun olan yabancı uyruklu öğrencilerde Türkçe dil şartı aranmaz.

Başvuru

Lisansüstü eğitim başvuruları yılın 365 günü açıktır. Başvuru yapıldıktan sonra başvurulan anabilim dalının kabul etmesi durumunda aday öğrenciye geçici kayıt belgesi verilir. Öğrenci almış olduğu bu belge ile vize işlemlerini yapar ve yarıyıl başlangıcından önce öğrenim harcını yatırıp ders kaydını yaparsa kesin kayıt işlemi gerçekleştirilir.

Lisansüstü eğitim için başvuracak adayların başvurmadan önce ilgili anabilim dalı başkanı ya da beraber çalışmak istedikleri öğretim üyesi ile temas kurmaları işlemlerin hızlı olarak yürütülmesini sağlayabilir.

Başvuru Evrakı

 1. Diploma kopyası
 2. Transkript kopyası
 3. Pasaport ve Kimlik kopyası
 4. Resim
 5. Varsa, öğrenim gördükleri kurumların tanındığına dair Yüksek Öğretim Kurulu’ndan alınan tanınma belgesi

Yukarıdaki evraklar eksiksiz olarak hazırlandıktan sonra Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Enstitü Başvuru Sistemine öğrenci tarafından giriş yapılmalıdır.

Enstitü Başvuru Sistemi

Değerlendirme ve Öğrenci Kabulü

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi bünyesindeki enstitülere öğrenci alımı ile ilgili kota uygulaması yapılmaz, kontenjanlar anabilim dalı başkanı görüşü ve enstitülü yönetim kurulu kararı ile kabul edilirler.

Başvurular yıl boyunca açıktır. Ancak kesin kayıt her yarıyıl enstitü akademik takviminde belirtilen kayıt dönemlerinde gerçekleşir.

Lisansüstü programlara başvuran adayların başvuru dosyaları, ilgili programın anabilim dalı başkanının görüşü alındıktan sonra adayların öğrenciliğe kabulleri ilgili enstitülü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

İkili anlaşmalarla muaf tutulmadığı hallerde, uluslararası öğrenciler Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde Üniversite Yönetim Kurulu’nca belirlenen harç ödemelerini yapmakla yükümlüdürler.

Yatay geçiş için başvuran başarılı öğrenciler, Enstitü Anabilim Dalı önerisi ve Enstitülü Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilir.

Sonuçların Duyurulması ve Kesin Kayıt

1. Başvuru sonuçları internet ortamında ilgili enstitülerin web sayfasında duyurulur.

2. Kayıtlar, ilgili enstitülerin web sayfasında ilan edilen tarihlerde enstitü öğrenci işleri birimince yapılır.

Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerden istenen belgeler şunlardır:

1. Diploma ya da mezuniyet belgesinin resmi onaylı örneği,

2. Not durum belgesinin resmi onaylı örneği,

3. Başvuru Formu ve Başvuru Formunda beyan ettiği belgelerin resmi onaylı örneği,

4. Dış temsilciliklerden alınacak öğrenim vizesinin resmi onaylı örneği,

5. Pasaportun resmi onaylı örneği,

6. Öğrenim amaçlı ikamet beyanı,

7. 3 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş),

8. Öğrenim ücretinin ödendiğine dair belge.

                                            2019-2020 Akademik Yılı Uluslararası Öğrenci Harç Miktarları

 

ENSTİTÜ

1. DÖNEM

2. DÖNEM

TOPLAM

Sağlık Bilimleri Enstitüsü (Doktora)

3.000 ₺

3.000 ₺

6.000 ₺

Sağlık Bilimleri Enstitüsü (Yüksek lisans)

1.500 ₺

1.500 ₺

3.000 ₺

Fen Bilimleri Enstitüsü (Doktora)

2.500 ₺

2.500 ₺

5.000 ₺

Fen Bilimleri Enstitüsü (Yüksek lisans)

1.250 ₺

1.250 ₺

2.500 ₺

Sosyal Bilimler Enstitüsü (Doktora)

2.000 ₺

2.000 ₺

4.000 ₺

Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yüksek lisans)

1.000 ₺

1.000 ₺

2.000 ₺

Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Doktora)

2.000 ₺

2.000 ₺

4.000 ₺

Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Yüksek lisans)

1.000 ₺

1.000 ₺

2.000 ₺

 

Not 1: 2019-2020 eğitim öğretim yılında kayıt olacak öğrencileri kapsamaktadır.

 

Not 2: Harç ücretine ilaveten lisansüstü programlara kabul edilen öğrenciler kesin kayıt esnasında doktora için 3000$, yüksek lisans için 1500$ uluslararası öğrenci danışmanlığı ücreti ödeme yapmak zorundadır.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü, Taşlıçiftlik Yerleşkesi, Tokat / Türkiye Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2019© Tüm Hakları Saklıdır.