Sınavda Uyulması Gereken Kurallar

Duyurular

Sınavda Uyulması Gereken Kurallar

  •  14 Mayıs 2019 Salı
  •  442 Görüntüleme
  •  Yazdır

TOGÜ-YÖS Sınavında Uyulması Gereken Kurallar

Pasaport (Kimlik) ve Sınav Giriş belgesi olmayanlar sınava alınmayacaktır. Kimlik kontrolleri ve salona yerleştirme işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların sınavın başlamasından 30 dakika önce sınava girecekleri salonun kapısında hazır bulunmaları zorunludur.

Salona önceden gönderilmiş olan TOGÜ-YÖS Salon Aday Yoklama Listesi ile adayların tek tek yoklaması yapılacak ve salon başkanı sınavda uyulacak kuralları adaylara hatırlatarak test için kullanılacak cevap kâğıtlarını dağıtacaktır. Cevap kâğıtlarındaki gerekli yerler adaylarca doldurulduktan sonra, soru kitapçıkları dağıtılarak sınav başlatılacaktır.

Sınavın ilk 15 dakikasından sonra gelen aday sınava alınmayacaktır. Cevaplama işlemini erken tamamlamış olsalar bile, adaylar sınavın ilk 30 dakikası ve son 15 dakikası içinde sınav salonundan dışarı çıkarılmayacaktır. Ayrıca sınav süresince adayların tuvalet vb. ihtiyaçlarını gidermek için sınav salonundan çıkmaları kesinlikle yasaktır. Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun dışarı çıkan bir aday tekrar sınav salonuna alınmayacaktır.

Adayların sınava çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo vb. haberleşme araçlarıyla, cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla, silah vb. teçhizatla girmeleri yasaktır. Sınav süresince adayların, birbirleriyle konuşmaları, kopya çekmeleri veya çekilmesine yardımcı olmaları, salondaki görevlilere soru sormaları, birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri, sınav salonunda sigara, pipo, puro vb. içmeleri, sözlük, sözlük görevi yapan yardımcı araçlar kullanmaları, başkalarını rahatsız edecek şekilde bir şeyler yiyip içmeleri, sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları da yasaktır.

Sınavın bitiminde her adayın kullandığı Soru Kitapçığı, Cevap Kâğıdı ile Sınav Giriş Belgesi salondaki görevliler tarafından toplanacaktır. Cevap kâğıdı, Soru kitapçığı veya Sınav Giriş Belgesi eksik çıkan adayın sınavı geçersiz sayılır.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü, Taşlıçiftlik Yerleşkesi, Tokat / Türkiye Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2019© Tüm Hakları Saklıdır.